Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ Α.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΦΡΑΓΚΟΚΚΛΗΣΙΑΣ 9
ΜΑΡΟΥΣΙ 15125
2106185760

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 5232601000

 

Ανακοινώσεις εταιρείας:
- Πρόσκληση 2015 (Κάντε κλικ εδώ)
- Πρόσκληση 2016 (Κάντε κλικ εδώ)