ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ Α.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΦΡΑΓΚΟΚΚΛΗΣΙΑΣ 9
ΜΑΡΟΥΣΙ 15125
2106185760