ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

Εδώ μπορείτε να δείτε ή να κατεβάσετε τους ισολογισμούς της εταιρείας μας:

Ισολογισμός 2013: Κάντε κλικ εδώ
Ισολογισμός 2014: Κάντε κλικ εδώ
Ισολογισμός 2015: Κάντε κλικ εδώ
Ισολογισμός 2016: Κάντε κλικ εδώ

Ισολογισμός 2017: Κάντε κλικ εδώ

Ισολογισμός 2018: Κάντε κλικ εδώ

Ισολογισμός 2019: Κάντε κλικ εδώ

Ισολογισμός 2020: Κάντε κλικ εδώ

Ισολογισμός 2021: Κάντε κλικ εδώ

Ισολογισμός 2022: Κάντε κλικ εδώ

Ισολογισμός 2023: Κάντε κλικ εδώ